Podporné skupiny a prednášky

V prípade záujmu o prednášku pre rodičov (biologických, náhradných, profesionálnych), učiteľov, vychovávateľov, poprípade podpornú skupinu nás neváhajte kontaktovať.

Radi za vami prídeme na vaše pracovisko, do vášho materského centra, či na iné miesto.

Možné témy prednášok/ poradenských stretnutí:

  • vzťahová väzba;
  • hranice vo výchove;
  • ako zvládať emócie detí;
  • hnev;
  • odmeny a tresty vo výchove;
  • iné.