Martina Wäldl

 

Som psychologička a dvojnásobná mama. Vyštudovala som psychológiu. Hneď po štúdiu som začala pracovať v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, kde som sa venovala medzištátnym osvojeniam. Práve tam sa rozvinula moja vášeň pre prácu s deťmi, rodinami a so vzťahovou väzbou. Problematike vzťahovej väzby, vnímavého rodičovstva a rešpektujúcej výchovy sa venujem siedmy rok.

Po nástupe na materskú dovolenku som pracovala ako dobrovoľníčka v OZ Návrat, a tiež ako lektorka Montessori a tanečnej pre deti.

Absolvovala som mnohé semináre a workshopy zamerané na komunikáciu a vzťahovú väzbu, výcvik v rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu a tento rok ukončím výcvik hrovej terapie.

Venujem sa poradenstvu klientom, detským klientom a rodinám, tiež náhradným rodinám. Vediem podporné skupiny vzťahovej, vnímavej výchovy.

Spolupracujem tiež s Ligou za duševné zdravie a snažím sa šíriť osvetu o duševných chorobách s cieľom ich destigmatizovať a poukázať na dôležitosť prevencie duševného zdravia.