Čo ponúkame

V živote sa ocitneme v situáciách kedy sa pýtame sami seba ako ďalej. Niekedy si nevieme rady a nevidíme východisko. Cítime sa bezradní, máme pocit, že nám nikto nerozumie, popr. že my nikomu nerozumieme. Sme unavení, zhoršujú sa nám vzťahy.

V rámci poradenstva sa spolu pozrieme na možné príčiny, súvislosti a budeme pracovať na nájdení pre vás najlepšieho riešenia.

Poskytujeme tiež poradenstvo vo výchove, individuálne poradenstvo pre deti, dospelých, pracujeme s jednotlivcom, ale aj s celou rodinou.

Individuálne poradenstvo, terapia hrou a rodinná terapia môžu byť nápomocné pri rôzne ťažkých situáciách, ktoré sa v živote objavili alebo objavia. Vtedy, keď viazne komunikácia. Keď sú vyostrené vzťahy. Keď sa objaví správanie, ktoré je označené za “problémové”.

Zameriavam sa na prácu s rodinou, detským klientom a individuálne poradenstvo pre dospelých.

Ponúkame tiež prednášky, podporné skupiny a workshopy.