Individuálne poradenstvo pre dospelých

S klientmi hľadáme východiská a odpovede keď sa ocitnú napr. v týchto situáciách:

  • zmena, popr. strata zamestnania;
  • problematický vzťah s rodičmi/ deťmi;
  • pocit neustáleho tlaku;
  • stres;
  • nespavosť;
  • bolesti neznámeho pôvodu, chorľavosť;
  • pociťovanie nespokojnosti;
  • potreba životnej zmeny;
  • pocity osamelosti, smútku, až depresie;
  • iné.

Jedna konzultácia trvá obvykle 50 – 60 minút.
Cenník:
Cena prvého stretnutia je 40,-eur
Cena každého ďalšieho stretnutia je 35,-eur
Kontakt: info@waelma.sk, tel.: 0904402357