Individuálne poradenstvo pre deti (a rodičov)

S detskými klientmi a ich rodičmi sa venujeme situácuám:

 • Psychosomatické ťažkosti;
 • Ťažkosti so separáciou;
 • Úzkostné stavy, strachy dieťaťa;
 • Záchvaty hnevu;
 • Ťažkosti so zvládaním emócií;
 • Neurotické prejavy (tiky, zajakávanie, obhrýzanie nechtov);
 • Pomočovanie, zadržiavanie stolice;
 • Obdobie rozvodu, po rozvode;
 • Súrodenecká žiarlivosť;
 • Deti s nálepkou “problémové”;
 • Iné.

Jedna konzultácia trvá obvykle 50 – 60 minút.

Cenník:

Prvé stretnutie                                                                         40,-eur

Každé ďalšie stretnutia s rodičom/rodičmi je            35,- €

Konzultácia, poradenstvo s dieťaťom nad 12. r.         30,- €

Konzultácia s dieťaťom do 12 r. (50 minút)                   25,- €

Hrové stretnutie s dieťaťom (40 minút):                        25,- €

Screening dieťaťa                                                                      35,- €

Rodinné poradenstvo                                                               35,- €

   

Kontakt: info@waelma.sk, 0904402357