Individuálne poradenstvo pre deti (a rodičov)

S detskými klientmi a ich rodičmi sa venujeme situácuám:

 • Psychosomatické ťažkosti;
 • Ťažkosti so separáciou;
 • Úzkostné stavy, strachy dieťaťa;
 • Záchvaty hnevu;
 • Ťažkosti so zvládaním emócií;
 • Neurotické prejavy (tiky, zajakávanie, obhrýzanie nechtov);
 • Pomočovanie, zadržiavanie stolice;
 • Obdobie rozvodu, po rozvode;
 • Súrodenecká žiarlivosť;
 • Deti s nálepkou “problémové”;
 • Iné.

Jedna konzultácia trvá obvykle 50 – 60 minút.
Cenník:
Cena prvého stretnutia je 30,-eur
Cena každého ďalšieho stretnutia je 25,-eur

Hrová terapia: 20 eur,-/ 35 – 40 minút.

Kontakt: info@waelma.sk, 0904402357