Poradenstvo

Individuálne poradenstvo, terapia hrou a rodinná terapia môžu byť nápomocné pri rôzne ťažkých situáciách, ktoré sa v živote objavili alebo objavia. Vtedy, keď viazne komunikácia. Keď sú vyostrené vzťahy. Keď sa objaví správanie, ktoré je označené za “problémové”.

Zameriavam sa na prácu s rodinou, detským klientom a individuálne poradenstvo pre dospelých.